SerMimar Küfeki Taşı
İstanbul Taşı, Bakırköy Taşı, Küfeki Taşı

+90 505 507 04 18
sermimar@sermimar.net

sermimar-sinan-kufeki-tasi-musslestone-istanbul-tasi-bakirkoy-tasi-silivri-tasi-sinan-eserleri

Eserleri ile yapı sanatı ve bilimine önemli katkıları bulunan MİMAR SİNAN, Hassa Mimarlar Ocağı’nın başı olduğu 1538 – 1588 dönemlerinde toplam 447 yapıta imza atmıştır.

MİMAR SİNAN‘ın malzeme seçimindeki mühendislik dehası, değişik bakış açılarına dayalı çalışmaların ve disiplinlerin bir arada çalışma gereği her zaman hissedilmiştir. Eserlerinde seçtiği malzemelerin kullanım yerlerini ve sahip oldukları özellikleri çok iyi irdelemiş, yapıyı bir bütün olarak ele alıp tasarım ve sistem içindeki yük arttırımını kestirirken,Küfeki Taşının zaman içindeki kimyasal (Ca C03), fiziksel (boşluklu yapı) ve mekanik değerlerin iyi yönde değiştiğini gözlemlemiştir. Bu da, bize MİMAR SİNAN‘ın mimarlık ve mühendislik erginliğinin yanı sıra çok kuvvetli sezgisel gücü olduğunu kanıtlamaktadır.

MİMAR SİNAN‘ın yapılarında kullandığı Küfeki Taşının kullanım yerleri ve inceliklerini, günümüze kadar ayakta kalan eserlerinde görmekteyiz. Eserlerinin günümüz mimarlık ve mühendislik birimleri ile tekrar incelenip dehası yeniden keşfedilmektedir.

MİMAR KOCA SİNAN‘ı bir kez daha saygıyla anıyoruz.