SerMimar Sinan Küfeki Taşı
İstanbul Taşı, Bakırköy Taşı, Küfeki Taşı

+90 505 507 04 18
sermimar@sermimar.net

Süleymaniye Camii Duvar ve Avlu Zeminleri Küfeki Taşı İşçiliği